COACH ESPECIALISTA INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA EN RISC

Referència del curs: 4231
PREU: 60€

Online

Català

30 hores

Certificat privat

El risc de vulnerabilitat està present en molt present en la infància del nsotre. Els professionals en contacte amb els infants i adolescents, sovint es troben davant de situacions relacionades amb la pobresa residencial, la manca de recursos econòmics, les situacions desfavorables en la família, el risc en l’alimentació i de la pèrdua de la salut entre altres.

Aquest monogràfic està dissenyat per oferir eines i continguts que ajudin als professionals en la seva intervenció preventiva enfront d’aquestes realitats tan complexes.

60.00Añadir al carrito

“Es tracta d’un contingut molt necessàri, ja que els docents moltes vegades no tenim clars els protocols a seguir.”

Miquel Sau (professor d’educació primària)

UNITATS 
Unitat 1. La vulnerabilitat a la infància i l’adolescència
Unitat 2. L’infant en procés constant de creixement a la societat
Unitat 3. Febleses en l’àmbit familiar
Unitat 4. Detecció de problemàtiques
Unitat 5. Necessitats en l’àmbit de la salut nutricional
Unitat 6. Necessitats bàsiques de l’infant en la unitat familiar
Unitat 7. Necessitats en el context social
Unitat 8. Necessitats a l’escola
Unitat 9. Intervenció com a professionals de l’educació
Unitat 10. Treball en xarxa

* Programa formatiu subjecte a canvis o actualitzacions d’innovació professional

METODOLOGIA

El monogràfic està dissenyat amb una càrrega lectiva de 30 hores. Al final de la unitat el lector trobarà diverses qüestions, que proposa l’autor del tema, per ajudar a reflexionar i aprofundir en el contingut del monogràfic.

La unitat 10 presenta un llistat de recursos en xarxa, que abasteix tot el territori català, per a què el professional en contacte directe amb l’alumnat en risc de vulnerabilitat pugui fer-ne ús en les seves orientacions.

El lector també té al seu abast un material extra com a exemple de “Pauta de Registre d’una Intervenció Preventiva a l’Aula” per poder posar en pràctica el contingut après del monogràfic. En finalitzar el procés d’aprenentatge es compartirà un recull d’intercanvi de bones pràctiques.

Amb l’objectiu d’aprofundir en les necessitats dels alumnes en l’àmbit de la salut nutricional, en finalitzar el monogràfic el lector rebrà un material audiovisual extra, elaborat per la Fundació Probitas.

DESTINATARIS
– Tutors i tutores.
– Mestres i professors en actiu.
– Educadors i educadores en contacte directe amb l’alumnat.
– Personal d’intervenció socioeducativa en l’àmbit escolar.
– Estudiants en pràctiques universitàries.

REQUISITS
Els participants del monogràfic han de ser professionals de l’educació, o d’altres serveis relacionats, en actiu en el moment d’inscriure’s.
El curs és online per tant es necessita accés a internet i un terminal (ordinador, mòbil o tablet) per a poder realitzar-lo.

TITULACIO
Certificat privat amb reconeixement socio-empresarial.

NO S’ADMETEN DEVOLUCIONS UNA VEGADA DONAT D’ALTA A LA PLATAFORMA.

Més informació: 666.08.60.14

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Menú